Bajeczka

Witamy w naszym przedszkolu!


ZASADY POSTĘPOWANIA DLA RODZICÓW
DZIECI ZGŁOSZONYCH NA WAKACJE

 

  1. Rodzice bądź opiekunowie dziecka nie wchodzą na teren przedszkola.

 

  2. W małym korytarzyku może przebywać 1 osoba dorosła i dziecko.

 

  3. W razie większej liczby osób, w oczekiwaniu na wejście, prosimy o ustawianie się na wyznaczonych, kolorowychpolach z zachowaniem dystansu społecznego.

 

  4. Za przyjęcie dziecka, rozebranie i doprowadzenie na oddział odpowiedzialni są pracownicy obsługi, wyposażeniw maseczkę/przyłbicę i rękawiczki.

 

  5. Dzieci powyżej 4 roku życia wchodzące do przedszkola, zgodnie z przepisami, zobowiązane są do założenia maseczki.

 

  6. Dzieci przynoszą ze sobą obuwie zmienne i podpisany ręcznik.

 

  7. Przed wejściem do szatni, zostanie zmierzona przez pracownika obsługi temperatura ciała dziecka.

 

  8.Odbieranie dziecka z przedszkola odbywać się będzie w korytarzyku małym, po uprzednim wywołaniu go z oddziału.

 

  9. Prosimy o dezynfekcję rąk przed: podniesieniem słuchawki, wybraniem numeru oddziału i wywołaniem dziecka.

 

10. Dziecko zostanie ubrane i doprowadzone do rodzica przez pracownika obsługi.

 

11. Prosimy o nieprzyprowadzanie do przedszkola dzieci z objawami choroby.

 


 

 

Informujemy, że w dniach od 15-19 czerwca 2020 r. można złożyć
w sekretariacie szkoły w godz. 8:00-15:00

 „Kartę zgłoszenia dziecka na okres wakacyjny”.

 Kartę można pobrać ze strony www.bajeczka-jarocin.pl lub w sekretariacie szkoły.

  Pliki do pobrania: Karta zgloszenia na wakacje 2020.pdf, Oświadczenie o odbiorze dziecka z przedszkola.pdf

 Przypominamy, że w okresie pandemii, w przedszkolu będą obowiązywać wewnętrzne procedury bezpieczeństwa, zgodne z wytycznymi GIS, Ministra Zdrowia i MEN.

 


 

Ogłoszenie

 Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie informuje, że w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną na  terenie Jarocina, w dniu dzisiejszym rozpoczęto procedury prowadzące do przesunięcia terminu otwarcia placówek oświatowych na terenie całej Gminy.

 W związku z powyższym Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarocinie i Publiczne Przedszkole nr 2 „Bajeczka” w Jarocinie pozostają zamknięte aż do odwołania. Zadania jednostek będą realizowane wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dotyczy oddziałów przedszkolnych, dzieci klas I-III, zajęć świetlicowych i konsultacji.

 O dalszych decyzjach będą Państwo informowani w przypadku szkoły za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus, w przypadku przedszkola pocztą elektroniczną i na stronie internetowej www.bajeczka-jarocin.pl

 Z poważaniem
Iwona Tobolska 


 

Informacja dla Rodziców

 W związku z planowanym otwarciem Publicznego Przedszkola nr 2 „Bajeczka” w Jarocinie, prosimy o informację dotyczącą konieczności zapewnienia Państwa dziecku opieki na terenie naszej placówki od dnia 25 maja 2020 r.

 Wzór zgłoszenia wraz z deklaracją czasu pobytu dziecka w przedszkolu i oświadczeniem należy pobrać, wypełnić i złożyć osobiście w sekretariacie szkoły do wtorku 19 maja 2020 r.

Druk zgłoszenia do pobrania >>>

 

 


 

Zarządzenie dyrektora w sprawie czasowego zawieszenia zajęć
w Publicznym Przedszkolu nr 2 Bajeczka w Jarocinie w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zajęcia zostają zawieszone od 6 do 24 maja 2020

 


Ogłoszenie dla rodziców dzieci urodzonych w roku 2013 r. 

 


Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym

POLSKA  - MOJA OJCZYZNA

 


 Zmiany w terminach

Informujemy, że od 17 kwietnia 2020 r. wprowadzamy następujące zmiany:

1. Materiały, propozycje zabaw, zajęć i prac plastycznych na następny tydzień będą publikowane na PADLECIE w piątek w godzinach wieczornych.

2. W poniedziałek na stronie internetowej w rubryce „W domowym zaciszu..” będzie można obejrzeć efekty pracy naszych przedszkolaków.

Zachęcamy do kontaktu z wychowawczyniami grup

i dzielenia się wiadomościami o postępach Waszych pociech  oraz zdjęciami.


Drodzy Rodzice

Informujemy, że do 26 kwietnia 2020 r. przedłużona zostaje przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty zgodnie z

 (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

 

 


Drodzy Rodzice, kochane przedszkolaki

Na początku każdego tygodnia będziemy przedstawiać  Wam ciekawe propozycje edukacyjne i  pomysły do wykorzystania. Zostały one  przygotowane przez Wasze Panie z poszczególnych oddziałów, abyście mogły rozwijać swoje umiejętności. Równocześnie informujemy, że nie jesteśmy ich autorami. Nowe posty zachowają swoich oryginalnych autorów i mogą być przez nich edytowane.

ZADANIA DLA DZIECI (5) >>>

ZADANIA DLA DZIECI (4) >>>

ZADANIA DLA DZIECI (3) >>>

ZADANIA DLA DZIECI (2) >>>

ZADANIA DLA DZIECI (1) >>>

 


 

DO PRZEDSZKOLA  NIE CHODZIMY

LECZ SIĘ W DOMU NIE NUDZIMY.

 Drodzy Rodzice,

Nie od dziś wiadomo, że znudzone dzieci, to nieszczęśliwe dzieci. Przed Wami ambitne zadanie by urozmaicić swoim pociechom czas oczekiwania na powrót do przedszkola. Wierzymy, że tak jak i my chcecie dla nich jak najlepiej dlatego zachęcamy Was by spędzać te dni kreatywnie. Dzieci uczą się przez zabawę, a zabawa z rodzicem to czas cenny podwójnie. Dzieci na Was liczą, a my w Was wierzymy. Oczywiście nie zastawiamy Was bez pomocy. Oto pomysły na zabawy, eksperymenty, piosenki, zajęcia i prace, które przyniosą dzieciom (a może i Wam) wiele korzyści.

Propozycje wybrane dla dzieci 3-4 letnich >>>


 

 

INFORMACJA O REKRUTACJI

 Od 10 lutego 2020 r. rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne do

 Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie w roku szkolnym 2020/ 2021:

 - do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4,

 - do Publicznego Przedszkola nr 2 „Bajeczka” w Jarocinie dzieci z rocznika 2017, 2016, 2015, 2014.

Wniosek i załączniki dostępne są na stronie internetowej szkoły i PRZEDSZKOLA oraz będą dostępne w kancelarii Szkoły Podstawowej nr 4 w godz. od 8:00-15:00.

Wniosek wraz załącznikami można składać dopiero od 10.02.2020 r. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do 28 lutego 2020 r. w kancelarii Szkoły Podstawowej nr 4.

 

Od 10 lutego 2020 r.

 będą wydawane przez wychowawczynie na poszczególnych oddziałach (Krasnoludki1, Krasnoludki 2, Misie 1, Misie 2, Pszczółki 1, Pszczółki 2, Smerfy 1 i Smerfy 3

 DEKLARACJE potwierdzające kontynuowanie wychowania przedszkolnego w Bajeczce.

  

 

 

Film o Bajeczce na 100-lecie Odzyskania Niepodległości

 

     
 

 

 

 Zapraszamy na wirtualny spacer po przedszkolu do galerii >>>