Bajeczka

Witamy w naszym przedszkolu!

 


 Informacja dla Rodziców


Na podstawie  Rozporządzenie Ministerstwo Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 20 marca 2020 r.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie informuje,

że od 25.03.2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Publiczne Przedszkole nr 2 “Bajeczka”w Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie prowadzi kształcenie na odległość.
 
1. Nauczyciele, realizując program wychowania przedszkolnego, dostosowują metody nauczania do wybranych przez siebie metod oraz technik kształcenia na odległość oraz możliwości psychofizycznych dzieci w wieku przedszkolnym.
2. Nauczyciele przygotowują materiały edukacyjne dla dzieci z uwzględnieniem potrzeb psychofizycznych przedszkolaków w poszczególnych grupach wiekowych.
3. Nauczyciele realizują zajęcia w formie kształcenia na odległość zgodnie z tygodniowym planem zajęć obowiązującym przed 12 marca 2020 r.
4. Nauczyciele publikują na stronie internetowej przedszkola  dla dzieci propozycje zabaw, zajęć, zadań do wykonania, zabaw ruchowych i prac plastycznych.
5. Nauczyciele do kształcenia na odległość  korzystają z technik komunikacji na odległość (poczta mailowa, Padlet).
6. Nauczyciele w każdy poniedziałek tygodnia publikują dla dzieci materiały na stronie internetowej “Bajeczki”, wykorzystując aplikację Padlet (tablica z zadaniami).
7. Nauczyciele potwierdzają przeprowadzenie zajęć  w ramach kształcenia na odległość, wpisując  elektronicznie temat zajęć w raporcie dziennym opublikowanym na dysku google.   
8. Nauczyciele obserwują  postępy dzieci  na podstawie nadesłanych zdjęć, które za zgodą Rodziców publikowane są w Padlecie.
9. Nauczyciele komunikują się z rodzicami za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Drodzy Rodzice, kochane przedszkolaki

Na początku każdego tygodnia będziemy przedstawiać  Wam ciekawe propozycje edukacyjne i  pomysły do wykorzystania. Zostały one  przygotowane przez Wasze Panie z poszczególnych oddziałów, abyście mogły rozwijać swoje umiejętności. Równocześnie informujemy, że nie jesteśmy ich autorami. Nowe posty zachowają swoich oryginalnych autorów i mogą być przez nich edytowane.

ZADANIA DLA DZIECI >>>

 


 

DO PRZEDSZKOLA  NIE CHODZIMY

LECZ SIĘ W DOMU NIE NUDZIMY.

 Drodzy Rodzice,

Nie od dziś wiadomo, że znudzone dzieci, to nieszczęśliwe dzieci. Przed Wami ambitne zadanie by urozmaicić swoim pociechom czas oczekiwania na powrót do przedszkola. Wierzymy, że tak jak i my chcecie dla nich jak najlepiej dlatego zachęcamy Was by spędzać te dni kreatywnie. Dzieci uczą się przez zabawę, a zabawa z rodzicem to czas cenny podwójnie. Dzieci na Was liczą, a my w Was wierzymy. Oczywiście nie zastawiamy Was bez pomocy. Oto pomysły na zabawy, eksperymenty, piosenki, zajęcia i prace, które przyniosą dzieciom (a może i Wam) wiele korzyści.

Propozycje wybrane dla dzieci 3-4 letnich >>>


 

Informacja dla rodziców i uczniów

dotycząca koronawirusa >>>

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Zgodnie z decyzją premiera i ministra MEN z dnia 11.03.2020 r. informujemy, że od 12 do 25 marca br. przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

12 i 13 marca br. w przedszkolu  nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze dla dzieci, które nie będą miały zapewnionej opieki w domu.

12 i 13 marca  dzieci będą odbierane z małego korytarzyka przez pracowników obsługi i będą miały dezynfekowane ręce. Prosimy Rodziców aby nie wchodzili na teren przedszkola. Po telefonie na oddział dziecko zostanie ubrane i doprowadzone do wyjścia.

Od 16-25 marca 2020 r. przedszkole będzie zamknięte.

 


INFORMACJA O REKRUTACJI

 Od 10 lutego 2020 r. rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne do

 Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie w roku szkolnym 2020/ 2021:

 - do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4,

 - do Publicznego Przedszkola nr 2 „Bajeczka” w Jarocinie dzieci z rocznika 2017, 2016, 2015, 2014.

Wniosek i załączniki dostępne są na stronie internetowej szkoły i PRZEDSZKOLA oraz będą dostępne w kancelarii Szkoły Podstawowej nr 4 w godz. od 8:00-15:00.

Wniosek wraz załącznikami można składać dopiero od 10.02.2020 r. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do 28 lutego 2020 r. w kancelarii Szkoły Podstawowej nr 4.

 

Od 10 lutego 2020 r.

 będą wydawane przez wychowawczynie na poszczególnych oddziałach (Krasnoludki1, Krasnoludki 2, Misie 1, Misie 2, Pszczółki 1, Pszczółki 2, Smerfy 1 i Smerfy 3

 DEKLARACJE potwierdzające kontynuowanie wychowania przedszkolnego w Bajeczce.

  

 

 

Film o Bajeczce na 100-lecie Odzyskania Niepodległości

 

     
 

 

 

 Zapraszamy na wirtualny spacer po przedszkolu do galerii >>>