Bajeczka

Witamy w naszym przedszkolu!


 INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informujemy, że w sekretariacie przedszkolajest do pobrania
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OKRES WAKACYJNY LIPIEC, SIERPIEŃ 2021 r.
do Publicznego Przedszkola nr 2 „Bajeczka” w Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie.
Osoby zainteresowane prosimy o pobranie i zwrot karty
do sekretariatu przedszkola do 10.06.2021 r. w godz. 7:00-15:00


 INFORMACJA

Na podstawie komunikatu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. Publiczne Przedszkole nr 2 Bajeczka w Jarocinie  zawiesza zajęcia w okresie od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r.

Wstępnie informujemy, że przedszkole może objąć opieką dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą  lub opiekunów realizujących zadania publiczne  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń dzieci zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej przedszkola po publikacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie

Iwona Tobolska


Ogłoszenie dla Rodziców

Rodzicu, jeżeli w dobie pandemii potrzebujesz pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wsparcia zgłoś się

do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarocinie.

http://www.poradniajarocin.pl


 

 OGŁOSZENIE – DEKLARACJE

Rodzice dzieci z oddziałów Krasnoludki 1, Krasnoludki 2, Misie 1, Misie 2, Pszczółki 1 i Pszczółki 2 są zobowiązani do złożenia do dnia 26 lutego 2021 r. DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w Publicznym Przedszkolu nr 2 „Bajeczka” w Jarocinie w roku szkolnym 2021/2022.

 Druk DEKLARACJI zostanie wydany Państwu przez wychowawców poszczególnych oddziałów  10 lutego 2021 r.


 OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

 na rok szkolny 2021/2022

Treść ogłoszenia >>>


 Zawieszenie zajęć w grupach SMERFY 1, SMERFY 2, KRASNOLUDKI 1

  Na podstawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1166 ze zm. dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie  informuje o zawieszeniu zajęć w 3 grupach oddziałowychPublicznego Przedszkola  nr 2 Bajeczka w Jarocinie ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu dzieci. Zajęcia zostają zawieszone w części obejmującej 3 grupy oddziałowe: Smerfy 1, Smerfy 2 w terminie od 19-22 października 2020 r. Krasnoludki 1 (3 latki) w terminie od 19-24 października 2020 r.

Ponadto informuję, że organ prowadzący - tj. Gmina Jarocin w dniu 19 października 2020 r.  wyraził zgodę na zawieszenie zajęć, zaś Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie w dniu 19 października 2020 r. pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć.

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 -  Iwona Tobolska


Zasady postepowania dla rodziców od 1 września 2020 r. >>>

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
w Publicznym Przedszkolu nr 2 "Bajeczka" w Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie >>>


 

Ogłoszenie dla rodziców dzieci urodzonych w roku 2013 r. 

 


Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym

POLSKA  - MOJA OJCZYZNA

 


 Zmiany w terminach

Informujemy, że od 17 kwietnia 2020 r. wprowadzamy następujące zmiany:

1. Materiały, propozycje zabaw, zajęć i prac plastycznych na następny tydzień będą publikowane na PADLECIE w piątek w godzinach wieczornych.

2. W poniedziałek na stronie internetowej w rubryce „W domowym zaciszu..” będzie można obejrzeć efekty pracy naszych przedszkolaków.

Zachęcamy do kontaktu z wychowawczyniami grup

i dzielenia się wiadomościami o postępach Waszych pociech  oraz zdjęciami.


Drodzy Rodzice

Informujemy, że do 26 kwietnia 2020 r. przedłużona zostaje przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty zgodnie z

 (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

 

 


Drodzy Rodzice, kochane przedszkolaki

Na początku każdego tygodnia będziemy przedstawiać  Wam ciekawe propozycje edukacyjne i  pomysły do wykorzystania. Zostały one  przygotowane przez Wasze Panie z poszczególnych oddziałów, abyście mogły rozwijać swoje umiejętności. Równocześnie informujemy, że nie jesteśmy ich autorami. Nowe posty zachowają swoich oryginalnych autorów i mogą być przez nich edytowane.

ZADANIA DLA DZIECI (5) >>>

ZADANIA DLA DZIECI (4) >>>

ZADANIA DLA DZIECI (3) >>>

ZADANIA DLA DZIECI (2) >>>

ZADANIA DLA DZIECI (1) >>>

 


 

DO PRZEDSZKOLA  NIE CHODZIMY

LECZ SIĘ W DOMU NIE NUDZIMY.

 Drodzy Rodzice,

Nie od dziś wiadomo, że znudzone dzieci, to nieszczęśliwe dzieci. Przed Wami ambitne zadanie by urozmaicić swoim pociechom czas oczekiwania na powrót do przedszkola. Wierzymy, że tak jak i my chcecie dla nich jak najlepiej dlatego zachęcamy Was by spędzać te dni kreatywnie. Dzieci uczą się przez zabawę, a zabawa z rodzicem to czas cenny podwójnie. Dzieci na Was liczą, a my w Was wierzymy. Oczywiście nie zastawiamy Was bez pomocy. Oto pomysły na zabawy, eksperymenty, piosenki, zajęcia i prace, które przyniosą dzieciom (a może i Wam) wiele korzyści.

Propozycje wybrane dla dzieci 3-4 letnich >>>


 

 

INFORMACJA O REKRUTACJI

 Od 10 lutego 2020 r. rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne do

 Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie w roku szkolnym 2020/ 2021:

 - do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4,

 - do Publicznego Przedszkola nr 2 „Bajeczka” w Jarocinie dzieci z rocznika 2017, 2016, 2015, 2014.

Wniosek i załączniki dostępne są na stronie internetowej szkoły i PRZEDSZKOLA oraz będą dostępne w kancelarii Szkoły Podstawowej nr 4 w godz. od 8:00-15:00.

Wniosek wraz załącznikami można składać dopiero od 10.02.2020 r. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do 28 lutego 2020 r. w kancelarii Szkoły Podstawowej nr 4.

 

Od 10 lutego 2020 r.

 będą wydawane przez wychowawczynie na poszczególnych oddziałach (Krasnoludki1, Krasnoludki 2, Misie 1, Misie 2, Pszczółki 1, Pszczółki 2, Smerfy 1 i Smerfy 3

 DEKLARACJE potwierdzające kontynuowanie wychowania przedszkolnego w Bajeczce.

  

 

 

Film o Bajeczce na 100-lecie Odzyskania Niepodległości

 

     
 

 

 

 Zapraszamy na wirtualny spacer po przedszkolu do galerii >>>