„Z bajeczką pod rękę”

Przedszkole » Konkursy » Rok szkolny 2018/2019 » „Z bajeczką pod rękę”

17 maja br. w Przedszkolu „Bajeczka” odbył się gminny konkurs „Z bajeczką pod rękę”.
Celem konkursu było:

 • rozbudzanie u dzieci zainteresowania książką, jako źródłem wiedzy i przyjemności,
 • dzielenie się swoją wiedzą na temat treści bajek i ich bohaterów,
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
 • rozpoznawanie bajkowych bohaterów oraz znajomość tytułów bajek,
 • stwarzanie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
 • integracja społeczności lokalnej,
 • współdziałanie w zespole,
 • rozwijanie wartości moralnych, wrażliwości i empatii.

Zadania konkursowe polegały  na:

 • rozwiązywaniu  zagadek,
 • układaniu bajki wg kolejności zdarzeń,
 • wskazywaniu różnic między obrazkami,
 • wysłuchiwaniu fragmentu bajki i wskazywaniu błędu,
 • układaniu nazwy bajki z pierwszych liter nazw osób, przedmiotów i  zwierząt,
 • dobieraniu rekwizytów do bajek – wykorzystanie technologii informatycznej;
 • ćwiczeniach sprawnościowych,
 • labiryntach,
 • kodowaniu,
 • znajomości języka angielskiego ( kolory, cyfry 1-10).


Zmagania konkursowe obserwowało oraz oceniało jury, w skład którego weszli: p. dyrektor Iwona Tobolska, wicedyrektor p. Jolanta Grzegorzewska oraz metodyk p. Beata Włoch.
Oto wyniki konkursu:
  I miejsce –  Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi „Marcinek” w Jarocinie;
  II miejsce -  Publiczne Przedszkole  nr 2 „Bajeczka” w ZS nr 4 w Jarocinie;
  III miejsce -Niepubliczne Przedszkole w Łuszcznowie;
  IV miejsce - Publiczne Przedszkole w Mieszkowie;
  IV miejsce  - Niepubliczne Przedszkole „Poziomka” w Jarocinie;
  V miejsce - Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Jarocinie;
Nauczycielki z przedszkoli brały także udział  w grze 5 sekund. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali  nagrody oraz dyplomy. Niespodzianka czekała także dla nauczycielek 3 zwycięskich miejsc w postaci biletów na seans filmowy do kina.
Wszystkie dzieci wykazały się ogromną wiedzą z zakresu bajek. Gratulujemy!
Odpowiedzialnymi za organizację konkursu były panie: Hanna Półrolniczak, Katarzyna Kowalska, Halina Mirowska.