Do przedszkola

Rekrutacja » Do przedszkola

Rekrutacja 2020-2021

INFORMACJA O REKRUTACJI
Od 10 lutego 2020 r. rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne do
Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie w roku szkolnym 2020/ 2021:
 - do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4,
 - do Publicznego Przedszkola nr 2 „Bajeczka” w Jarocinie dzieci z rocznika 2017, 2016, 2015, 2014.
Wniosek i załączniki dostępne są na stronie internetowej szkoły i PRZEDSZKOLA oraz w kancelarii Szkoły Podstawowej nr 4 w godz. od 8:00-15:00.

Pobierz wymagane dokumenty:

 

Wniosek wraz załącznikami można składać dopiero od 10.02.2020 r.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do 28 lutego 2020 r. w kancelarii Szkoły Podstawowej nr 4.

Od 10 lutego 2020 r.
będą wydawane przez wychowawczynie na poszczególnych oddziałach (Krasnoludki1, Krasnoludki 2, Misie 1, Misie 2, Pszczółki 1, Pszczółki 2, Smerfy 1 i Smerfy 3
DEKLARACJE potwierdzające kontynuowanie wychowania przedszkolnego w Bajeczce.