Konkurs „Bezpieczny przedszkolak”

Przedszkole » Konkursy » Rok szkolny 2018/2019 » Konkurs „Bezpieczny przedszkolak”

23 października 2018 r.  w naszym przedszkolu odbył się Międzyoddziałowy Konkurs Wiedzy z zakresu wychowania komunikacyjnego „Bezpieczny przedszkolak” .
W konkursie brały udział trzyosobowe drużyny dzieci 6 –letnich. Konkurs jest kontynuacją działań z zakresu realizacji programu własnego „Bezpieczny przedszkolak”. Celem  konkursu było:
1. Upowszechnienie edukacji na temat bezpieczeństwa;
2. Kształtowanie pożądanych postaw dotyczących bezpieczeństwa;
3. Przybliżenie dzieciom przepisów i znaków obowiązujących  w ruchu drogowym;
4. Dostarczenie wiedzy na temat sytuacji będących źródłem bezpośredniego   zagrożenia zdrowia i życia.
Drużyny wykazały się dużą znajomością wiedzy i rewelacyjnie poradziły sobie z konkursowymi zadaniami. Gratulujemy!