Organizacja przedszkola

O nas » Organizacja przedszkola

Organizacja przedszkola

Przedszkole czynne jest w godzinach 6:30–16:30 od poniedziałku do piątku przez cały rok, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. W ciągu dnia odbywają się zajęcia , zabawy i spacery  planowane i inicjowane przez nauczycieli oraz zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Posiadamy własną kuchnię, w której gotuje się smaczne i urozmaicone posiłki zgodnie z potrzebami żywieniowymi małego dziecka.
Przedszkole umożliwia odpoczynek poobiedni.  Po obiedzie prowadzimy zajęcia wyciszające. Jest to czas przeznaczony na relaks i odpoczynek. Czas odpoczynku uprzyjemnia muzyka relaksacyjna, słuchowiska oraz bajki czytane dzieciom.

Praca opiekuńczo - wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o:

•    Podstawę programową,
•    programy wychowania w przedszkolu wybrane przez Radę Pedagogiczną,
•    Roczny plan pracy przedszkola,
•    miesięczne plany pracy dla poszczególnych grup wiekowych
•    Ramowy rozkład dnia w przedszkolu