Poradnik logopedyczny

Rodzice » Kącik porad » Poradnik logopedyczny

Co powinno zaniepokoić rodzica w rozwoju mowy swojego dziecka:

  • Podczas mowy dziecko wsuwa język między zęby. W każdym wieku jest to wada, z której niestety się nie wyrasta. Im dłużej zwlekamy, tym bardziej wada się utrwala.
  • Dziecko mówi przez nos, ma otwarte usta (gdy nie ma kataru).
  • Dostrzegamy zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy dziecka lub mamy wątpliwość czy dziecko dobrze słyszy.
  • Jeżeli dziecko 3 - letnie porozumiewa się za pomocą gestów i sylab. Pod koniec trzeciego roku życia nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych (a, o, e, i, u, y).
  • Jeżeli po ukończeniu 4 roku życia dziecko zastępuje głoski /s, z, c, dz/ głoskami /ś, ź, ć, dź/. Zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne, np. d na t  (dom = tom), w na f (woda = fota), g na k) itp.
  • Jeżeli po ukończeniu 5 roku życia głoski /sz, ż, cz, dż/  są zastępowane innymi głoskami lub są zniekształcane.
  • Jeżeli dziecko ok. 6 roku życia zniekształca głoskę /r/ lub zastępuje ją innymi głoskami.
  • Jeżeli dziecko nie mówi płynnie (zacina się, powtarza sylaby).

Dziecko kończące edukację przedszkolną powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości związane z rozwojem mowy swojego dziecka, nie zwlekajcie – udajcie się do logopedy. 

Ćwiczenia oddechowe do pobrania (.pdf) >>>