Ramowy rozkład dnia

O nas » Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

6 30– 8 20 - SCHODZENIE SIĘ DZIECI

 

• zabawy indywidualne i w grupach,

• korzystanie z gier i układanek stolikowych,

• zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,

• utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek,

• zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,

• zabawy inspirowane przez dzieci.

 

 

 

                                                8 20 – 9 00 – ŚNIADANIE

 

zabawa ruchowa – grupa 3-4 latków,

zestaw ćwiczeń porannych- grupa dzieci 5-6 letnich,

• przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk, czynności samoobsługowe,

• doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłku,

 

                                              9 00- 9 15 - CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

sprawdzenie obecności, przygotowanie dzieci do zajęcia

 

9 15 – 1015  ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z  5 – 6 -LATKAMI

w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową - uwzględniające podział na grupy wiekowe w/g 4 obszarów edukacyjnych

9 15 – 9 35   -  ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z  3 – 4 –LATKAMI

 

w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową - uwzględniające podział na grupy wiekowe w/g 4 obszarów edukacyjnych

 

                              9 35 – 1030   - ZABAWY Z INICJATYWY DZIECI W GRUPIE 3-4 LATKÓW

 

                             10 15– 10 45 –ZABAWY Z INICJATYWY DZIECI W GRUPIE 5-6  LATKÓW

 

 

 

 

10 45 – 1145 - ZABAWA NA POWIETRZU

 

• zabawy z inicjatywy dzieci

• zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych,

• spacery, wycieczki-   zachowanie bezpieczeństwa,

• przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie w razie niepogody - zabawy    ruchowe w sali gimnastycznej

 

1145 – 12 15  OBIAD

 

       • wdrażanie dzieci do samoobsługi,

       • wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych,

       • obiad - praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem,

wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych

 

 

                               1215  - 12 30-

słuchanie bajek relaksacyjnych,

słuchanie i czytanie bajek literackich i muzycznych

 

1230- 1300  ORGANIZOWANIE SYTUACJI SPRZYJAJĄCEJ AKTYWNOŚCI

DZIECI

zabawy dowolne wynikające z zainteresowań i pomysłów dzieci

rozmowy indywidualna z dziećmi;

utrwalanie poznanych wierszy i piosenek,

 indywidualna praca z dzieckiem,

rozchodzenie się dzieci 6 godzinnych (stosowanie form grzecznościowych

                                                  1300 – 14 00

tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci   (zabawy plastyczne i badawcze)

dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali  lub na powietrzu,

zabawy ruchowe w sali gimnastycznej.

rozchodzenie się dzieci 7 godzinnych (stosowanie form grzecznościowych)

 

 

    14 00 – 14 15 – PODWIECZOREK

        wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania,

        • rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

 

 

 

14 15 – 16 00 – REALIZACJA PROPOZYCJI DZIECI I NAUCZYCIELKI

          w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,

          praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym,

            stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,

  zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,

          prace porządkowe,

  zabawy  ruchowe w sali  zajęć gimnastycznej.

  rozchodzenie się dzieci 8 i 9 godzinnych

16 00        - deserek   dla dzieci 10 – godzinnych

1600- 1630rozchodzenie się dzieci 10 godzinnych.