Rekrutacja

Rekrutacja 2018-2019

  • Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola do ZS nr 4 w Jarocinie w roku szkolnym 2018-2019
  • Zarządzenie w sprawie rekrutacji
  • Załacznik 1 - Oświadczenie o dzietności rodziny, o zatrudnieniu / prowadzeniu działalności gospodarczej rodziców / opiekunów prawnych dziecka ubiegającego się o miejsce w Publicznym Przedszkolu nr 2 „Bajeczka” w Zespole szkół nr 4 w Jarocinie
  • Załacznik 2 - Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do Publicznego Przedszkola nr 2 w Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie w roku szkolnym 2018/2019

Do pobrania poniżej>>>