Spotkanie z ornitologiem

Przedszkole » Projekty » Rok szkolny 2018/2019 » Spotkanie z ornitologiem

 W marcu br. dzieci z oddziału „Smerfy 2”, „Smerfy 3” i „Pszczółki 2” uczestniczyły
w projekcie „Ćwir, ćwir w Parku Radolińskich”. Przedszkolaki  podczas spotkania
z ornitologiem  dowiedziały się wielu ciekawostek na temat gatunków drzew oraz ptaków.  Miały też możliwość obejrzenia budek lęgowych. Była to ciekawa lekcja, rozwijająca zainteresowania dzieci światem ptaków.